Add Dashboard widget


Description: 

Add Dashboard widgets and place items for your customer in the admin dashboard.

See also: sitepoint (link below)
Kind:

PHP


PHP:

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');

function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;

wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Support voor Koeleman-Barchem', 'custom_dashboard_help');
}

function custom_dashboard_help() {
echo '

Om teksten te veranderen klik hier.

Voor SEO verbeteringen klik hier

';
}


URL: